türk pokeri


Türk Pokeri

Türk Pokeri ve Kuralları


Türk Pokeri Nasıl Oynanır?

Türk Pokeri 32 ya da 36 kağıtla oynanır.Dört kişilik karede yediliye kadar kağıt vardır.Beş kişilik karede altılılar da 32 kağıda ilave edilir.Bazen üç kişi de oynar.O zaman yedililer çıkartılır, Türk Pokeri 28 kağıtla oynanır.Yahut yedililer çıkartılmaz, kağıt dörde bölünerek oyuna başlanır.

Türk Pokeri Oyun Kuralları

Türk Pokeri 'nde en büyük kağıt kupa asından başlıyan bir renkte onluya kadar seri ise de, bu şeklin bir önemi yoktur.Bu kağıtta büyük sayılmaz.Türk Pokeri ‘nde en büyük kağıt kazanan ku yu alan kağıttır.

Kağıdın üstünlük dereceleri vardır.Kupa birinci, karo ikinci, sinek üçüncü ve maça dördüncü derecede gelir.

Dört kişi ile oynanan Türk Pokeri destesinde 32 İskambil kağıdı bulunur.Bu tipte kağıtların Türk Pokeri değeri büyükten küçüğe şöyledir;

As birli, ruva papaz, dam kız, vale bacak, onlu, dokuzlu, sekizli, yedili.As sadece kent veya floş ruvayelde yediliden küçük sayılır.

Per : Aynı cins iki kağıt.

Döper : Aynı cins iki kağıttan ikişer tane iki ruva ve iki dam yani ruva doper gibi.

Kent : Değişik renklerde değer sırasına göre beşli dizi sekiz, dokuz, on, vale, dam , ruva gibi.

Üç : Aynı cins üç kağıt üç onlu gibi.

Ful : Bir cinsten üç ve bir başka cinsten iki kağıt üç ruva ve iki as; ful ruva gibi.

Renk : Aynı renkte sıra zorunluluğu olmayan beş kağıttan oluşan dizi; karonun yedilisi, sekizlisi, onlusu, valesi, ruvası gibi.

Kare : Aynı cisn dört kağıt; dört ruva yani kare ruva gibi.

Floş : Aynı reknten sıralı beş kağıt maçanın sekizlisi, dokuzlusu, onlusu, valesi, damı gibi.

Floş Royal : Aynı renkten geriye doğru kupanın ası, ruvası, damı, valesi, onlusu gibi.Bu dizilim Türk Pokeri oynunun en büyük kağıdıdır.

Türk Pokeri 'nde bu sıralama çok nadir de olsa bazı ülkelere göre değişiklik gösterebilir.Kare yedinin en büyük kağıt olması ya da kare yedinin yanı sıra beşinci kağıdın maça sekizli olması gibi.

Türk Pokeri Oyununa kağıt çekerek başlanır, oyuncular Masada soldan sağa doğru çektikleri kağıdın büyüklük sırasına göre otururlar. Böylece Türk Pokeri ‘nde en büyük kağıdı çekenin sağına, en küçük kağıdı çeken düşer.Kağıt dağılımında en büyük kağıdı çeken oyuncu, soldan sağa doğru kağıtları birer birer dağıtarak başlar.Her elde kağıt dağıtmadan once serbest turlar, turlar veya kare turları yapılıyorsa sadece kağıt dağıtan, tur bağlanırken ve genelde ise oyuncuların hepsi, ortaya eşit miktarda fiş surer.Her elin başında ortaya konulan bu miktara Türk Pokeri potu denir.

Türk Pokeri oyuncularına beşer kağıt dağıtıldıktan sonra konuşma turu başlar.Kağıt dağıtanın solundaki oyuncudan başlayarak oyunculardan elinde en az iki ruva, iki as ya da değer sırasına göre daha büyük kağıtlar bulunan "daaçık" diyerek başlatır. Ancak bu mecburi değildir.Oyuncu taktik anlamda elinde açar kağıdı olduğu halde "Pas" da diyebilir. Elinde açabilecek kağıdı bulunmayan pas diyerek, konuşma sırasını solundaki oyuncuya bırakır. Bütün oyuncuların pas geçmesi halinde yerdeki sürülmüş pot kalır. Kağıt bir sonraki oyuncu tarafından dağıtılarak yeni bir ele geçirilir. Oyun açılırsa, oyunu açan oyuncu, genellikle yerdeki pot kadar fiş ortaya sürer. Oyuna girdiklerini belirten oyuncularda aynı hareketi tekrar ederek ortaya pot miktarını sürerler. Oyunu açan oyuncu diğer oyuncuların oyuna girmemesi halinde ortadaki fişleri alır ve kağıt yeni bir el için dağıtılmaya başlanır.

Türk Poker Oynanışı

Kağıt dağıtan, poker oyuncularının elden çıkarttıkları kağıtların yerine aynı miktarda kağıt dağıtır.Oyuncular once ıskartalarını atarlar, sonra yeni kağıtlarını alırlar. Türk Pokeri Oyunun açılışında, oyuna girişte veya kağıt aldıktan sonra oyuncular istedikleri kadar arttırma rölans yapabilirler.

Türk Pokerinde Rest Durumu ve Tapi Nedir?

Arttırmanın son haddi her oyuncunun oyun başında belirli bir miktar kav olmakla birlikte, genellikle oyun dışındaki kavının tamamı olan resti kadar olabilir, isteyen oyuncu oyun içinde el aralarında, kağıt dağıtılmadan once istediği kadar kav alabilir.

Konuşmadan sonra eller açılır ve kağıdı en büyü olan oyuncu yere sürülmüş fişlerin tamamını alır. Rest çekilmişse, restleşenlerden kağıdı daha küçük olanlar, karşıdaki oyuncunun önündeki miktarı karşılayacak kadar önündeki fişlerden verirler. Dışarıdan herhangi bir şey oyuna sürülmediyse sadece önündeki kadarını verir. Önündeki fişi azalan ve el başında hepsini yere sürerek "pota katılan" oyuncunun durumuna tapi denir. Tapinin oyunu açma hakkı yoktur. Kağıdı oyuna katılan oyuncular arasında en büyük kağıtsa sadece yere pot olarak konulan miktarı alır. Oyuna giren oyuncular tarafından sürülen fişleri ise ikinici büyük kağıdı çıkaran oyuncu kazanır. Türk Pokeri oyununa öteki oyuncuların sürdüğü kadar fiş süremeyen oyuncu da bir çeşit tapi dir. Kağıdı üstünse öteki oyucunların herbirinden sürdükleri miktarlardan sadece kendi sürdüğü kadarını alır, geri kalanını ise ikinici büyük kağıda sahip olan alır.

Türk Pokerinde Püf Noktalar

  • İki kişilik Türk Pokeri oyununda; as, ruva, dam, vale, onlu ve dokuzlular oyun destesini oluşturular.Daha fazla oyuncu ile oynanması durumunda her oyuncu için yukarıdaki küçülme takip edilerek oyuna yeni kağıtlar; üçlü oyun için sekizliler, dörtlü oyun için yedililer gibi alınır.
  • Üvertürler açık ortadaki pot miktarına uygun olmalıdır.
  • Türk Pokeri kağıt dağıtılırken bir kağıdın dağıtan oyuncu tarafından açılması durumunda oyun bozulur.Oyuncu kağıdını kendi eli ile açarsa oyun bozulmaz.Ancak o el için oyuna giremez, öteki oyuncular oyuna devam ederler. 
  • Türk Pokeri 'nin gerçek sistemni oluşturan sistem blöftür.Blöf yapan bir oyuncu ellerinin titremesinden yüzündeki mimiklerine hatta ve hatta oturuşundan bile fark edilebilir.Bunun için blöf yapıcak oyuncunun çok dikkatli olması gerekmektedir.Bir oyuncu eli çok iyi olduğu halde ‘’pas’’ diyerek blöf yapar ve diğerlerinin konuşmasından sonra potu arttırarak stratejisini belirleyebilir.Bu durum, oyuncunun elinin kötü olması halinde de uygulanabilir.Şöyle ki, kötü elle bu durumu uygulamak genellikle diğer oyuncuların tereddütlerine yol açabilir.İyi bir blöfçü karşındaki oyuncunun yüzünden o oyuncunun elindeki kağıtların iyi ya da kötü olduğunu anlıyabilir.
  • İyi bir oyuncu Türk Pokeri ‘nin son yarım saatlik dönemine tüm dikkatini verir.
  • Rölans : Oyunda konuşmadan once zaman kazanmak ya da sürülmüş olan potu arttırmak için söylenen sözdür.
  • Pot : Oyuncuların tümü tarafından ortaya sürülen eşit miktardaki para ya da fiş.
  • Bob : Yerdeki paraya ya da fişe razı olduğunu anlatan söz.Bazı durumlarda kavın yimide biri bop sayılır.
  • Türk Pokeri oynayabileceğiniz en iyi siteler Bets10, CasinoMaxi ve VD Casino'dur.

© Copyright 2006 - 2023 PokerDelisi-888.com - All Rights Reserved