texas holdem flop oncesi

Texas Holdem Flop Öncesi


Texas Holdem Flop Öncesi


Türkçe Teksas Poker de Dealer tarafından Flop öncesi elinize dağıtılan Hole cards (ilk iki kart)oyuna girip girmeme, yükseltip yükseltmeme veya yükseltilmiş bir ele girip girmeme kararlarını almak açısından çok önemlidir.
Türkçe Teksas Poker de A (AS) en önemli kartlardan biridir. Hem en yüksek hem de en küçük kart olarak iki türlü işe yarar. Yani A-2-3-4-5 ile Straight (kent) yapılabileceği gibi 10-J-Q-K-A ile de straight yapılabilir. Ayrıca A çok sağlam bir yardımcı karttır (kicker). 

Türkçe Teksas Poker Flop Öncesi

Ancak A en büyük kart olmasından dolayı zaman zaman poker oyuncularına yapmamaları gereken hatalarda yaptıra bilir. Türkçe Teksas Poker de Flop öncesi çok değerli olan bu kart, Flop'tan sonra aynı değere sahip olmaya bilir. Örneğin Flop öncesi elinde AA olan oyuncu oyuna büyük bir avantajla başlar. Flop eline uygun açılırsa bu avantajı devam ettirebilir.Türkçe Teksas Poker de yere açılan bir A, bu oyuncuyu Three of a kind yapacaktır. 

Türkçe Texas Hold em Flop Öncesi Kart Değerleri

Ancak yere açılan Flop 7-8-9 olursa ve başka bir oyuncu vuruş yaparsa, elinde AA olan oyuncunun durumunu tekrar dikkatle değerlendirmesi gerekir.Vuruş yapan oyuncunun elinde alttan ya da üstten (5-6 veya 10-J) gibi bir kombinasyon olabileceği gibi (7-8 veya 8-9) gibi ikili per olma ihtimali göz ardı edilemez.

Türkçe Teksas Poker de aynı cinsten iki kart Flop öncesinde (Pre-Flop) sevilen kartlardır ve kart değerleri yükseldikçe daha kıymetli olurlar. Bu kartlara ‘suited’ (uyumlu kartlar) denir. Kart sembolünün yanına koyulan bir küçük ‘s’ harfi ile anlatılır. AJsQ7s gibi anlatılır. Ayrı cinsten kartlar ise ‘offsuit’ (uyumsuz kartlar) olarak adlandırılır. Kart sembollerinin yanına yazılan bir küçük ‘o’ harfi ile anlatılır. AJo,Q7o gibi. Örneğin elden gelmiş bir 3-9s eğer blindlar yüksek değilse ya da bahis artırılmamışsa oyuna girmeye değer bir kombinasyon olabilir. Ancak flush (floş) yakalamak için daima bu kartlardan yüksek bir karta yakalanma riski taşıyacaktır.

Türkçe Teksas Poker de eğer kartlar birbirine yakınsa bu kartlara 'connector cards' (konektör-bağlantılı kartlar) denir. 6 ve 10 konektör kartlardır. J ve Q da konektördür. Bu kartlar birbirlerine ne kadar yakın ve yüksek kartlar olursa o kadar değerlidir. Bunların içerisinde Flop öncesi en değerli olan kart kombinasyon A ve K'dır. AK'nın Poker jargonundaki söyleyişi 'Big Slick'tir. AKs flop öncesi çok iyi bir artırım yapma (raise) kartı sayılır.

Türkçe Teksas Poker Flop Öncesi El Perleri

Türkçe Teksas Poker de el perleri (PP) önemli kartlardır. (2-2,7-7,K-K v.s.) Ne kadar yüksek olursa değerleri o kadar yükselir. 10′dan yukarı el perleri genellikle floptan önce potu yükseltmek için kullanılır. Bazı oyuncular AA-KK-QQ-JJ gibi el perleri ile flop öncesi büyük artırımlar yapar ya da All-in olarak oyuna girerler. Flop öncesi büyük bir artırım yapılması durumu, karşınızdaki oyuncuda el peri (PP) veya yukarıda anlattığımız Poker de diğer güçlü kombinasyonlardan birinin olma olasılığına işaret edebilir.

© Copyright 2006 - 2023 PokerDelisi-888.com - All Rights Reserved