poker terimleriPoker Terimleri

Texas Hold’em Türkçe Poker Terimleri


 • Ace-face (eys-feys): Poker ‘de elde olan bir AS ve yanında bir adet surat kart 
 • Aces Full (eysıs ful): Poker’de Üç AS ve ayrı iki eş kartın kombinasyonu (ful as) 
 • Ace-High (eys hay): Poker ‘de içinde bir adet AS olan uyumsuz beş kart kombinasyonu
 • Active-bet (aktiv-bet):  Aktiv poker bahsi 
 • Active player (aktiv pıleyır): Aktiv poker oyuncusu 
 • Aggressive (agresiv): Agresif poker oyuncusu.Sürekli bahis yapan.artıran. 
 • All Blue (ol bluğ): Sadece Sinek veya Maça’dan oluşan renk. 
 • All in (ol in): Poker oyuncusunun elindeki tüm çipleri pota sürmesi.Rest,solt. 
 • All Pink (All red) (ol pink ol red): Sadece kupa veya karo’dan oluşan renk. 
 • All-inn Protection (ol-in pırotekşın): Online poker oyunu esnasında internet bağlantınızın kopması durumunda önünüzdeki çiplerin korunması., 
 • Ante (ante): Kartlar dağıtılmadan önce oyuncular tarafından pota konulan zorunlu bahis.(gelgel) 
 • A-x Suited (A-eks suitid): AS ve yanındaki aynı cinsten uyumlu kart. 
 • Avatar (avatar): Onlıne internet oyunlarında bilgisayar tarafından üretilen her oyuncuyu temsil eden görsel karakter. 
 • Backdoor (bekdor): Kulis.Oyunun son turlarında iyi kartlar yakalayıp Kent ya da Floş yapmak. 
 • Back Raise (bekreyz): Bir oyuncunun bahis artışı yapmış olduğu bir eli,onun üzerine yeniden arttırmak. 
 • Bad Beat (bedbıyt): Kazanmak üzere olan poker elinin kaybetmesi. 
 • Bet (bet): Bahis. 
 • Bet Pot (bet pot): poker masasında biriken bahis miktarına eşit oranda bahis yapmak. 
 • Big blind (big bılaynd): Büyük mecburcu.Poker kartları dağıtılmadan önce kart dağıtanın sol yanındaki iki bahisçiden büyük olanı. 
 • Big Max (Big meks): Maça cinsinden Q ve K yan yana geldiği zaman kullanılır. 
 • Big pair (big peyr): Büyük per. Örneğin:JJ veya daha yüksek eş kart. 
 • Big slick (big slik): Ave K yan yana geldiğinde kullanılır. 
 • Bingo player (bingo pıleyır): Poker’i oyun olarak değil kumar olarak oynayanlara denir. 
 • Blind (bılaynd): Poker kartları dağıtılmadan önceki zorunlu bahis mecburu. 
 • Bluff (bılaf):Blöf. İyi olmayan bir ele sahip olduğu halde agresif olarak yapılan poker bahisi. 
 • Board (bord): Floptaki kartlar toplamı. 
 • Brick (bland) (brik bilenk): Hiçbir poker oyuncusuna yardımı olmayan değersiz kart. 
 • Broken Game (brokın geym): Artık bitmiş,aktif olmayan oyun için kullanılır. 
 • Bullets(bulıts): Çift AS için kullanılır. 
 • Bump (bamp):Poker de bahsi yükseltmek,artırmak. 
 • Button (batın): buton,düğme,disk 
 • Buy-in (bay-in): Oyuna başlamadan önce oyuncunun para ile değiştirdiği çipler.Oyun başlamadan önce konulması zorunlu olan minimum çip tutarı. 
 • Call (kol): bahsi görmek. 
 • Case Chips (keys çips): Oyuncunun önünde kalan son çipleri. 
 • Cash game (keş geym): Gerçek para ile oynanan poker oyunu. 
 • Catch (ketç): Elini yükselten kart yakalamak. 
 • Check (çek): Bahse girmeme ya da aktiv oyuncu olarak kalıp bahis hakkını yanındakine geçirmek. 
 • Chip (çip): Parayı temsil eden yuvarlak jeton. 
 • Complete (kompliyt): Renk ya da floş yapmak.Full yapmak. 
 • Connectors (konnektırs): 2 veya daha çok sıralı bağlantılı kartlar.Örneğin;3-4 ya da K ve Q 
 • Cowboys (kavboys): İki adet KK. 
 • Deal (diyıl): Poker oyuncularına kağıt dağıtma işi. 
 • Dealer (diylır): Poker de kağıtları dağıtan kişi. 
 • Deck (dek): 52 adet karttan oluşan deste. 
 • Draw dead (dırov ded): Hangi kart gelirse gelsin, ümitsiz el durumu. 
 • Draw to the nuts (dırov tu dı nats): Bir ouyncu için mümkün olan.En iyi el;kent ya da renk (Floş) yapmak. 
 • Drop (dırap): Oyuna girmemek,pas geçmek. 
 • Ducks (daks): İki adet ikili. 
 • Eagle (ıygıl): Dünya klasmanında poker oyuncusu. 
 • Early position (örli pozişın): Oyun başladığında,diğer oyunculardan önce konuşma pozisyonu. 
 • Entry fee (entri fi): Oyun odası ya da gazino tarafından toplanan,turnuvaya katılmak için yatırılan giriş bedeli. 
 • Fast (fest): Bol hareketi olan oyun.Agrasif oyuncu. 
 • Poker Final table (faynıl taybıl): Turnuvada finale kalan son masa. 
 • Flat call (fılet kol): Gelen eli artış yapmadan,yükseltmeden olduğu gibi görmek. 
 • Flop(fılop): Aktıv tüm oyuncular tarafından kullanılan,yüzü açıkolarak masaya açılan ilk 3 kart. 
 • Flush (flaş): Aynı takımdan olan beş kart.floş. 
 • Four of a kind (for of e kaynıd): Kare (örneğin;QQQQ) 
 • Full house (ful haus): Üç tip aynı ve iki tane farklı kart.(örnek:JJJ22) 
 • Garbage (garbıc): Kuvvetsiz,güçsüz el. 
 • Hand (hend): El.Oyuncunu en iyi beş kartı. 
 • Heads-up play (heds- ap pley): Karşılıklı sadece iki kişiden oluşan poker oyunu. 
 • Heinz (haynz): 5-7′den oluşan poker eli. 
 • Hit and run (hit end ran): Bahisi yükselttikten sonra oyundan kaçmak. 
 • Hole card (hol kart): Kapalı kartlar (pocket card): 
 • İnternet player (internet pleyır): İnternet oyuncusu. 
 • Jack benny (cek beni): 3-7′den oluşan poker eli. 
 • Jessie james, jane russell (cesi ceyms,ceyn rasıl):  4-5′den oluşan poker eli. 
 • Ken warren (ken vorın): 6-5′ten oluşan poker eli. 
 • Key card (kiy kart): Oyuncuya iyi bir el sağlayan anahtar kart. 
 • Kick it (kik it): Bahis yükseltmek,artış yapmak, vurmak. 
 • Kicker (kikır): En yüksek yardımcı kart.Örneğin;elinde 2-2-4-6-A olan bir oyuncu,2-2-4-6-K olana göre kazanan olur,çünkü yardımcı kart AS ve K ‘ya göre daha yüksek bir karttır. 
 • Knock (nok): Oyunda aktiv oyuncu olarak kalıp,bahis hakkını yandaki oyuncuya geçirme. 
 • Kojak (kocek): İçinde K ve J olan poker eli. 
 • Ladies (leydiys): 2 adet QQ 
 • Lead (liyd): Bahis esnasındaki birinci oyuncu. 
 • Live bet (layv bet): Canlı,aktif bahis. 
 • Live hand (layv hend): Oyunu hala kazanma potansiyeli olan el. 
 • Lock (lok): Kaybetme ihtimali olmayan el. 
 • Loose (luğz): Pokerde çok el oynamış oyuncu. 
 • Marriage (meriyıc): İçinde K ve Q olan el. 
 • Maverick (meyvırik): İçinde Q ve J olan el. 
 • Misdeal (misdiyıl): Yanlış kart dağıtımı. 
 • Montana banana (montana banana): 2-9′ dan oluşan poker eli. 
 • Monster (manstır): Büyük poker eli.Canavar. 
 • Muck (mak): Elini,sonuç ne olursa olsun göstermemek. 
 • Nit (nit): İşini şansa bırakmayan sağlamcı. 
 • Odds (odz): Bir olayın yüzdesel olarak gerçekleşme şansını gösteren matematiksel terim.İhtimaller. 
 • Offsuits / Usuited (ofsuits / ansuitıd): Farklı takımdan kartlar. 
 • Outs (auts): Dışarıdaki kartlar. 
 • Passive (pasiv): Pasif oyuncu. 
 • Picture cards (pikçır karts): Surat kartlar. 
 • Pocket cards (pokıt karts): Oyuncuya verilen başlangıç kartları. 
 • Pocket pair (pokıt peyr): Oyuncuya verilen başlangıç per kartlar. 
 • Pocket rockets (pokıt rokıts): Elden gelen AA. 
 • Pot odds (pot ods): Betin maliyetinin pottaki bahis toplamına oranı.
 • Position (poziyşın): pozisyon
 • Pot (pot): Yerde toplanan bahis toplamı
 • Pre-flop (pri-flop):ilk üç kaert açılmadan önceki pozisyon.
 • Put Down (put darn): Eli pas etmek,oyundan çıkmak.
 • Rainbow (Reynbor): Farklı takımdan kartlar.
 • Ram&Jam (rem end cem): Bahis artışı üzerine bir daha artırmak.
 • Raquel welch (rakel velç): 3-8′den oluşan poker eli
 • River (rivır):yere açılan beşinci ve son ortak kart.
 • Royal Flush (royal flaş): Aynı cins A-K-Q-J-10 ‘dan oluşan el
 • Satellite (setılayt): Uydu turnuva.Kazanan oyunculara daha üst seviyedeki bir turnuvaya giriş hakkı veren turnuva.
 • Score (skor): sayı, puan
 • Seating List (Siyting list): Oyuncuların oturum listesi.
 • See (si): Bahisi görmek.
 • Showdown (şovdavn): Bir poker elinin son hareketi.Gösterme zamanı.
 • Side Pot (Sayd pot): Bir veya birden fazla oyuncu Rest (all-in) dediği zaman geriye kalan aktif oyuncuların ‘yan bahis’ adı verilen bahislere oynamalarıdır.
 • Sit In (sit in): Poker oyununa aktif olarak katılmak işaret etmek.
 • Sit out (sit aut): Oyun esnasında oyuna iştirak etmemek.Geçici bir süre oyundan kalkmak ödemeleri oyuncunun önünden otomatik olarak kesilir.
 • Small Blind (sımol blaynd): Küçük mecburcu.Butonun sol tarafında bahis koymak zorunda olan oyuncu.
 • Solid (solid): İyi oyuncu
 • Stack (stek): Oyuncunun önündeki tüm çipler.
 • Straight (sıtreyt): Kent.Sıralı uyumsuz 5 kart kombinasyonu.
 • Straight Flush (Sıtreyt flaş):Floş.Sıralı uyumlu kart kombinasyonu.
 • Suits (suits): Pokerdeki dört ayrı kart cinsi.Kupa,Karo,Maça,Sinek
 • Suited (suitıd):Aynı takımdan 2 veya daha çok uyumlu kartlar.
 • Three of a kind (tıri of e kaynd): Aynı tip olan üç kartın yan yana gelmesi.
 • Turn (törn): Masaya açılan 4. kart
 • Two Pair (tu peytır): Döper.Aynı tip olan iki per (ör:JJKK)
 • Unsuited (ansuitıd):Farklı takımdan kartlar.Uyumsuz
 • Undercard (andırkart):Her kart açılışından önce kapalı olarak boşa çıkartılan poker ara kartı.

© Copyright 2006 - 2023 PokerDelisi-888.com - All Rights Reserved